Hlavička - foto

Informace k otevření školy...

Informace k otevření školy...

 

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. STUPEŇ k 25. květnu

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.


Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků:


Třídy 1.A, B 7:45 – 11:10 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 40
1. stupeň 1. podlaží třída č. 34

Třídy 2. A, B 7:50 - 11:25 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 41
1. stupeň 1. přízemí třída č. 7
1. stupeň 1. podlaží třída č.39 (zážitková učebna vedle ŘŠ)

Třídy 3. A, B 7:55 – 11:40 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 37
1. stupeň 1. podlaží třída č. 43
2. stupeň přízemí třída č. 104

Třídy 4. A, B 8:00 – 12:00 hodin
1. stupeň 2. podlaží třída č. 42
1. stupeň 2. podlaží třída č. 47

Třídy 5. A, B 8:05 – 12:15 hodin
2. stupeň přízemí třída č. 100
2. stupeň přízemí třída č. 98
2. stupeň přízemí třída č. 101 (učebna Chemie)

 

Zájem o docházku, více informací + příloha 1: ZDE:

Příloha 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
: ZDE

INFORMACE PRO 9. ROČNÍKY: ZDE

INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE: ZDE

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů matematika, český jazyk, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 

Příloha  - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče, MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku, která se týká hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Naše škola se připravuje na návrat žáků do školy dle Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství (MŠMT), řídíme se pokyny ministerstva a čekáme na metodiku týkající se nástupu žáků. O aktuálních podrobnostech budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

                                                                                                                                                                      Mgr. Eva Bednářová

Příloha - VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ ŽÁKŮ: ZDE

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny