Hlavička - foto

Informace 3.B

19.5.2020 Ivana Hladíková pin
Otevření školy - rozvrh

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků.
Třídy 3. A, B 7:55 – 11:40 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 37
1. stupeň 1. podlaží třída č. 43
2. stupeň přízemí třída č. 104

16.9.2019 Barbora Rösslerová pin
Exkurze - Úpravna pitné vody Mostiště

Středa 18.9. 2019 - exkurze do Úpravny pitné vody v Mostištích

Teplé oblečení, pevnou obuv. Do batůžku penál, svačinu, pití, čip na oběd.

25.10.2019 Marie Svobodová pin
Halloween

 

 

31.3.2020 Marie Svobodová pin
III. B - video výuka v aplikaci ZOOM

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás požádala o spolupráci. Vzhledem k tomu, že školy budou ještě delší dobu uzavřené, ráda bych s Vámi a Vašimi dětmi komunikovala alespoň prostřednictvím elektronické komunikace (konzultace, výuka) v aplikaci ZOOM.

Chci upozornit, že Vaše účast a zapojení Vašich dětí nejsou povinné. Rozhodněte se sami, zda se nabízeného způsobu komunikace budete chtít zúčastnit.

Milí žáci,

školy budou pravděpodobně uzavřené ještě řadu týdnů. Ráda bych Vás viděla a slyšela a také bychom se mohli společně trochu učit - alespoň prostřednictvím elektronické komunikace v aplikaci ZOOM.

Audiovizuální komunikace je možná přes počítačový program (či mobilní aplikaci) Zoom (https://zoom.us).

Postup:

1) Kliknout na odkaz, který poslal učitel, či ho zkopírovat do adresného řádku prohlížeče

2) V novém okně kliknout na "download and run Zoom"

3) Stáhnout soubor do počítače. Nainstalovat ho

4) Program by se měl automaticky spustit. V novém okně zadat jméno a potvrdit tlačítkem "Join meeting"

5) Potvrdit "Join with computer audio"

6) V tuto chvíli byste měli být připojeni. Pokud vám nefunguje mikrofon nebo kamera (a přitom by měly) zkontrolujte, zda nemáte v levém spodním rohu přeškrtnutý symbol mikrofonu nebo kamery - případně tyto symboly aktivujte

7) Nejjednodušší přístup, jak se opět přihlásit do konverzace, je skrze zaslaný odkaz. Po otevření okna stačí spustit Zoom potvrzením tlačítek "Povolit" a následně "Join with computer audio" 

Zítra ve středu 1. 4. v 10:00 hod. bychom se mohli všichni (celá třída) zkušebně připojit.

Plánuji, že ve čtvrtek 2. 4. bychom začali s výukou.

Aby byla výuka efektivnější (naše třída má 24 žáků), rozdělíme se do 3 skupin (na základě rozmístění žáků v učebně III. B).

 

Dodržujte prosím uvedený časový rozpis, připojujte se vždy 5 minut před stanoveným začátkem výuky, děkuji.

 

Týdenní rozvrh video výuky III. B

 

1. 4. (středa) - zkušební připojení - celá třída: 10:00 hod.

2. 4. (čtvrtek) – anglický jazyk

 

1. skupina: 9:00 – 9:40 hod.

2. skupina: 10:00 – 10:40 hod.

3. skupina: 11:00 – 11:40 hod.

 

7. 4. (úterý) – český jazyk

 

1. skupina: 9:00 – 9:40 hod.

2. skupina: 10:00 – 10:40 hod.

3. skupina: 11:00 – 11:40 hod

 

8. 4. (středa) – matematika

 

1. skupina: 9:00 – 9:40 hod.

2. skupina: 10:00 – 10:40 hod.

3. skupina: 11:00 – 11:40 hod

 

9. 4. (čtvrtek) – anglický jazyk

 

1. skupina: 9:00 – 9:40 hod.

2. skupina: 10:00 – 10:40 hod.

3. skupina: 11:00 – 11:40 hod

 

Konzultace s rodiči:

každou středu: 17:00 – 18:00 hod.

1. konzultace: 8. 4. (středa), 17:00 – 18:00 hod.

 

Jestliže se uvedený týdenní rozvrh (úterý – středa – čtvrtek) osvědčí, budeme v něm pokračovat i v dalších týdnech. Na případné změny Vás včas upozorním (v pondělí a v pátek jsem pracovně vytížena – provozní porada, výuka v jiné třídě).

Vždy v pondělí budu nadále posílat týdenní rozpis učiva (EDOOKIT), část učiva procvičíme společně (video výuka), část učiva určitě zvládnete samostatně.

Na video výuku si vždy připravte: učebnici, pracovní sešit – pokud je máte doma, sešit, případně „oskenované“ materiály (EDOOKIT), psací potřeby.

Milí žáci, vážení rodiče,

věřím, že společně vše zvládneme.

Těším se na Vás.

S pozdravem

Mgr. Marie Svobodová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny