Hlavička - foto

Informace 7.B


9.6.2020 Petra Stočková pin
Organizace 16.6.2020

Milá třído!

V úterý 16.6. 2020 nastupujete ve dvou skupinách do školy. Skupiny jsou rozděleny takto:

1. skupina 8:00-9:45hod.:

Marek Musil  Lucie Červená  Vojtěch Čermák   Anna Čermáková   Mikuláš Zedníček   Rozita Zedníčková   Natálie Hladíková    Filip Trojan    Jiří Dvořák   Denis Vik    Jan Dvořáček    Vít Vaněk    Lucie Chlubnová    Eliška Dobrovolná

2. skupina 10:00-11:45 hod.:

Lukáš Zeman    Lenka Bednářová    Jana Svobodová    Richard Čamek    Martin Vejrosta    Michal Katolický                       Anežka Malcová    Ketty Pacalová    Jakub Sklenář    Sabina Otoupalová    Helena Votavová    Adam Vidlák    Petr Novotný

S sebou si vezměte:

čestné prohlášení - vyplněné a podepsané rodiči (bez něj nebude vpuštěni do budovy školy),

všechny učebnice (vygumované, slepené atd.)

peníze ( na poplatek za případnou ztrátu či poškození učebnic). 

Ze školy si odnesete úbory, pomůcky do výtvarné výchovy. 

Pokyny k nástupu si pozorně přečtěte, prosím, na Edookit.

Mějte se krásně. Mgr. Petra Stočková, tř. uč. 

30.3.2020 Petra Stočková pin
Výuka "na dálku"

Výuka na "dálku"
 

Výuku AJ najdete na portálu Moodle, kam postupně přidávám nové výukové materiály.

Pokyny žákům předávám přes  FB školy - https://www.facebook.com/skola.zakladni, kde spravuji skupinu 7.B, přes IS EDOOKIT a Moodle.

Na FB školy poskytuji konzultace v případě potřeby.

Moje konzultační hodina bude každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod.

S pozdravem Mgr. Petra Stočková.

4.3.2020 Ivana Hladíková pin
Exkurze sklárna 17. 4.

Pro zájemce ze sedmých ročníků organizujeme exkurzi do sklárny 

9.10.2019 Ivana Hladíková pin
Poklad Inků

Dne 29. 11. pro žáky 7. ročníků výstava Poklad Inků

14.11.2019 Ivana Hladíková pin
Lyžařský výcvik

3. - 7. února 2020, cena 150 Kč.

19.11.2019 Ivana Hladíková pin
Výstava Betlémů 6. 12.

Dne 6. 12. Navštívíme Muzeum VM a výstavu Půjdem spolu do Betléma:
 http://www.muzeumvm.cz/images/stories/dokumenty/V%C3%BDstava_betl%C3%A9m%C5%AF_-_info_pro_%C5%A1koly.pdf

7. A,B -  6. 12. Výstava betlémů -  Od 11: 40 do 13:30 hod. Po skončení výstavy rozchod, cena 20 Kč. 

5.3.2020 Zuzana Urbánková pin
Exkurze ZOO Jihlava

Žáci se v rámci přírodopisu zúčastní 25.3. 2020 celodenní exkurze s výuk. programem Ptačí svět v  ZOO Jihlavě. Vybírá se 85 Kč + doplatek autobusu po vyúčtování.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny