Hlavička - foto

Informace k 1.9. 2020

Informace k 1.9. 2020

 

 

Milí rodiče,

jsme moc rádi a ze srdce Vám děkujeme, že jsme společnými silami zvládli velmi náročné období druhého pololetí loňského školního roku.

Jistě Vás zajímá, jak bude probíhat nový školní rok, jestli bude nějakým způsobem změněn režim chodu školy vzhledem k stávající situaci a zvýšeným hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Naše škola bude dětem i rodičům předávat informace týkající se těchto opatření, která budeme muset dodržovat vzhledem k mimořádné situaci související s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Vzhledem k zvýšeným hygienickým požadavkům vycházejících z Manuálu pro ZŠ k provozu škol na území ČR, který vydalo MŠMT, nebude možné dětem z organizačních a provozních důvodů po dobu mimořádných opatření umožněno volit si ze dvou jídel ve školní jídelně. Jídelníček školní jídelny je dostupný na našich webových stránkách, kde můžete objednávat a odhlašovat obědy jako v loňském školním roce.

Informace pro rodiče našich budoucích prvňáčků

V pátek 28. 8. 2020 od 9:00 do 13:00 hod. můžete, v případě zájmu z Vaší strany, přijít do školy a vyhledat paní učitelky 1. ročníků
– Mgr. Obršlíkovou a Mgr. Klinerovou.
Uvědomujeme si, že zápis k povinné školní docházce neproběhl v podobě, na kterou jsme všichni byli mnoho let zvyklí. Děti ani rodiče neměli možnost si školu prohlédnout a zeptat se na případné dotazy atd. Proto nabízíme možnost navštívit školu a setkat se s paní třídní učitelkou . Budeme se na Vás těšit a pokud Vám to čas dovolí, určitě přijďte, rádi Vás uvidíme.:-)

1.9.2020

Je tradicí, že prvňáčky doprovází první školní den jejich rodiče či prarodiče a jsou s nimi ve třídě.

Tuto možnost budete mít i 1. září v tomto školním roce.

V dalších dnech nebude již přítomnost rodičů ve třídě možná. Rodiče budou mít možnost své děti doprovodit pouze do šatny. Do tříd půjdou děti samy.

Věřím, že vše společně zvládneme.:-).

Mgr. Eva Bednářová, ředitelka školy 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny