Hlavička - foto

Informace MŠMT, MZČR a Krajské hygienické stanice

Informace MŠMT,  MZČR a Krajské hygienické stanice

Odkazy na weby Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a na informace z Krajské hygienické stanice k aktuální situaci v ČR

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí (výňatek): http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.
Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

 

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Informace Kraje Vysočina - leták s pokyny: ZDE

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/

http://www.khsjih.cz/

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny