Hlavička - foto

INFORMACE RODIČŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

  • Náplň ŠD se odvíjí od ŠVP pro ŠD. Zahrnuje práci s výtvarným materiálem při použití tradičních i moderních metod. Podporujeme u dětí vztah k přírodě, historii, kultuře. Chodíme na procházky. Sportovní stránku děti rozvíjí v herně, tělocvičně a na školním hřišti při pěkném počasí. Hrajeme kolektivní hry, soutěže, děti mají možnost i individuálních her, stolních her a stavebnic. Upevňujeme u žáčků základy stolování, slušného chování a kamarádské vztahy. V loňském roce se veškerými činnostmi prolínal celoroční projekt S družinkou kolem světa., Pro rok 2022 -2023 chystáme celoroční projekt Máme rádi Česko.

Od října do května budeme pro děti ŠD v rámci provozní doby a bez dalšího poplatku provozovat sportovního kroužky: miniházenou, florbal, sportovní a taneční kroužek. Přihlášky do kroužků obdrží děti v září.  

 

  • Školné  - Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně. Platba je prováděna pouze inkasním způsobem, a to vždy k 15. dni v měsíci za měsíc předcházející. S přihláškou zašlete i potvrzení o zřízení inkasa k účtu ŠD: 123-4173760217/0100. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška platná (platí pro nově přihlášené děti).  Děkujeme za pochopení.

 

  • Děti vybavte kšiltovkou a oblečením na ven nebo i do oddělení (nepovinné). Ve slunečném počasí můžete přibalit i opalovací krém. Dle počasí chodíme ven bez předchozího oznámení. Prosíme, abyste děti posílali do ŠD v takovém zdravotním stavu, který jim umožní účast na veškerých denních aktivitách bez omezení.

 

  • ŠD je otevřená od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 16:00 hodin. Děti, které navštěvují ranní družinku, musí přijít do 7:30, jinak čekají s ostatními před školou do 7:40 hodin. Vychovatelky ŠD zodpovídají za dítě až po příchodu do oddělení.

 

  • Veškeré informace o družince (včetně fotogalerie) najdete na naších webových stránkách http://www.zs-oslavickavm.cz/druzina/ včetně VNITŘNÍHO ŘÁDU a ŠVP ŠD 

 

 

  • V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku na tel. č. 734379125.

                                                                  

                                                                

                                                                    Vlaďka Kaštanová

                                                                  vedoucí vychovatelka

 

    ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU + POTVRZENÍ O ZŘÍZENÍ INKASA DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 15. 7. 2022. (Poštou nebo přímo do schránky školy nebo přímo paní vychovatelce) Přihlášky, které budou doručeny po termínu, budeme zařazovat, až pokud budou volná místa bez ohledu na věk dítěte. 

Pokud jste nestihli odevzdat přihlášku včas, kontaktujte nejprve vedoucí vychovatelku V. Kaštanovou  - t.č. 734379125. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠD

OSLAVICKÁ 1800/20

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny