Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno, Pozice
Mgr. Eva Bednářová
ředitelka ZŠ, I. stupeň - A
Mgr. Karel Urbánek
zástupce ředitelky, Ch - Př

Učitelé I. stupně

Jméno, Pozice
Mgr. Libuše Blahová
učitelka I. st., tř. uč. V.B
Mgr. Libuše Dufková
učitelka I. st., tř. uč. V.A
Mgr. Jiří Marek
učitel I.st.
Mgr. Radka Pešková
učitelka I. st., tř. uč. I.A
Mgr. Helena Obršlíková
učitelka I. st., tř. uč. IV.A
Mgr. Eva Pažourková
učitelka I. st., tř. uč. II.B
Mgr. Marie Požárová
učitelka I. st., tř. uč. III.B
Mgr. Jana Pivoňková
učitelka I. st., tř. uč. VI.A
Mgr. Barbora Rösslerová
učitelka I. st., tř. uč. II.A
Mgr. Michaela Sekyrová
učitelka I. st., tř. uč. I.B
Mgr. Marie Svobodová
učitelka I. st. - SP, tř. uč. IV.B
Mgr. Alena Urbánková
učitelka I. st., tř. uč. III.A
Nikol Davidová
asistentka pedagoga
Zdeňka Doležalová
asistentka pedagoga
Mgr. Jana Ficová
asistentka pedagoga

Učitelé II. stupně

Jméno, Pozice
Mgr. Jiří Bližňák
učitel M - F, tř. uč. IX.B
Mgr. Petra Brabcová
učitelka Č - N
Mgr. Věra Dvořáková
učitelka R - Ov - Z, tř. uč. VII.A
Mgr. Ivana Hladíková
učitelka I. st. - Vv - TIT
Mgr. Jitka Roušová
učitelka M - Př, tř. uč. VIII.B
Mgr. Petra Stočková
učitelka I. st. - A, tř. uč. VI.B
Mgr. Dagmar Suchá
učitelka R - D
Mgr. Petra Vlachová
učitelka Č - Tv, tř. uč. VII.B
Ing. Vincenc Záviška
učitel DPS, tř. uč. IX.A
Mgr. Jiří Zralý
učitel M - F
Mgr. Zuzana Urbánková
učitelka Př - Rv, tř. uč. VIII.A
Mgr. Lenka Nováková
učitelka M - Př
Marcela Klapalová
asistentka pedagoga

Školní družina

Jméno, Pozice
Vladimíra Kaštanová
vedoucí vychovatelka
Miluše Roblová
vychovatelka
Zdeňka Veselá
vychovatelka
Zdeňka Doležalová
vychovatelka

Správní zaměstnanci

Jméno, Pozice
Ing. Věra Kuřátková
ekonomka
Jitka Doležalová
administrativní pracovnice
Radomír Homola
školník
Pavla Smejkalová
vedoucí uklízečka
Jana Augustová
uklízečka
Květoslava Valová
uklízečka
Marie Střechová
uklízečka

Školní kuchyně

Jméno, Pozice
Marie Šoukalová
vedoucí ŠJ
Libuše Hošková
vedoucí kuchařka
Jaroslava Brodská
kuchařka
Marie Malcová
kuchařka
Monika Balounová
kuchařka
Libuše Dostálová
kuchařka

Pedagogicko-psychologická poradna

Jméno, Pozice
Pedagogicko-psychologická poradna
Nahoru