Hlavička - foto

Návrat žáků do škol - výuka

Návrat žáků do škol - výuka

 

 

 

Vážení žáci, rodiče, zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí vlády vydalo MŠMT nařízení:

Vzdělávání v základní škole umožněno všem žákyním a žákům od pondělí 24. května 2021

 

Výklad MŠMT:

druhé stupně ZŠ budou od pondělí 24. května 2021 v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně:

Sejoy SARS – CoV – 2 Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab). Video https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

 

... Na základních školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, homogenita tříd a skupin není povinná, nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech, v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud –zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

 

Starší: 

od pondělí 17. května se obnovuje prezenční výuka žáků 1. stupně BEZ ROTACÍ,
žáci 2. stupně  pokračují ve výuce ROTAČNĚ podle rozvrhu...


Povinná prezenční výuka ve škole od 17. května - třídy 6. B, 7. B, 8. B 9. B,
povinná distanční výuka doma - třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9.A.

PŘEDBĚŽNĚ od pondělí 24. května 2021: https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

Tělesná výchova -  od 10.5. je možné konat ve všech krajích sportovní činnosti venku (ve vnějších prostorech). I při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd.

 

STARŠÍ:

od pondělí 10. května 2021 se obnovuje prezenční výuka žáků 2. stupně ROTAČNĚ, výuka dle rozvrhu:
v týdnu 10. - 14. května 2021:
povinná prezenční výuka ve škole - třídy 6. A, 7. A8. A a 9. A,
povinná distanční výuka doma - třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B.

 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor nebo chirurgické roušky.

Na základě nařízení MZDR se provádí 2 x týdně preventivní test (po a čt) po příchodu do školy. V pondělí - 6.A ve třídě 7.B, ve svých kmenových třídách 7.A, 8.A a 9.A, ve čtvrtek - 6.A ve třídě 7.B, ve svých kmenových třídách 7.A, 8.A a 9.A, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

video návodhttps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Vstup dalších osob do školní budovy jen v mimořádných situacích!!!

Stravování: žáci na prezenční výuce (ve škole) mají oběd nahlášen, odhlášení na http://www.zs-oslavickavm.cz/jidelna-20190819/, (odhlašování nebo přihlašování obědů telefonicky nebo e-mailem), žáci na distanční výuce (doma) mohou odebírat oběd, výdej bude probíhat 11,30 – 12,00 hodin do vlastních nádob z boční strany školy - rampa školní jídelny (nezbytné je použití čipu u výdejního místa).

 

https://testovani.edu.cz/

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Starší:

Návrat žáků 1. stupně do škol od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

 

Od pondělí 12. dubna 2021 se obnovuje prezenční výuka žáků 1. stupně. V lichém kalendářním týdnu 12. - 16. dubna 2021 budou do školy docházet A - třídy,

v sudém kalendářním týdnu 19. - 23. dubna 2021 pak B - třídy

 

Na základě nařízení MZDR se provádí 2 x týdně preventivní test (po a čt) po příchodu do školy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátor nebo chirurgické roušky.

 

Vstup dalších osob do školní budovy jen v mimořádných situacích!!!

 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

 

Stravování: žáci na prezenční výuce (ve škole) mají oběd nahlášen, odhlášení na http://www.zs-oslavickavm.cz/jidelna-20190819/,

žáci na distanční výuce (doma) mohou odebírat oběd, výdej bude probíhat 11,30 – 12,00 hodin do vlastních nádob z boční strany školy - rampa školní jídelny (nezbytné je použití čipu u výdejního místa).

 

Školní družina: provoz pondělí 11,30 - 16,00 hodin, ostatní dny 6,00 - 8,00 a 11,30 - 16,00 hodin.

 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZDR povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Provozní doba této skupiny je pondělí 8:00-16 :00 hodin, úterý až pátek 6:00 –16:00 hodin. Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník. Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. Pokud budou mít rodiče dětí IZS (zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, ...) zájem o účast v této skupině, oznámí to vedoucí školní družiny , tel.. +420 734 379 125, email: kastanova@zs-oslavickavm.cz.

 

Informace MSMT: ZDE

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny