Spolupracujeme s

Spolupracujícími subjekty jsou hlavně ostatní školská zařízení ve městě, kulturní zařízení Jupiter Club, pracoviště pedagogicko-psychologické poradny ve škole, sportovní oddíly ve městě, městská knihovna a muzeum.

Při škole je ustanovena školská rada.

Spolupráce s rodiči se uskutečňuje v rámci třídních schůzek dvakrát do roka, rodičovská veřejnost je zvána pravidelně na školní akce pro veřejnost. Někteří rodiče jsou zároveň drobnými sponzory školy. Školní budova je využívána i pro jiné aktivity (pronájmy tělocvičen, učeben, zubní ordinace, odloučené pracoviště PPP, vaření obědů pro MŠ a cizí strávníky).

Nahoru