Hlavička - foto

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Organizace výuky od 14. 10. 2020

 

Změna od 14. 10. distanční výuka přes aplikaci MICROSOFT TEAMS

Vyučujeme živá video výuka na 1. stupni podle pokynů třídních učitelů...

Vyučujeme  živá video výuka na 2.stupni podle rozvrhu tříd český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk. Ostatní předměty korespondenčně a konzultačně...

 

Využíváme platformy:

1) TEAMS k vysílání video konferencí, k živému vyučování, k sdílení učiva

2) EDOOKIT ke komunikaci s rodiči a žáky, přehledu probíraného učiva a zadání úkolů

3) Sociální síť FACEBOOK k udržování komunikace mezi žáky třídy a třídními učiteli, rodiči...

4) MOODLE jako podpora učení - databanka prezentací, videí, pracovních listů a dalších výukových materiálů...

 

 

 

Foto:

 

                        

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny