Hlavička - foto

Organizace výuky - aktualizace

Organizace výuky - aktualizace

 

 

Aktuální informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Ve škole je povolena osobní přítomnost pro žáky 1. a 2. ročníků.
- Prezenční výuka probíhá opět v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují)
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- Za dodržení podmínek homogenních skupin žáků je umožněn provoz školní družiny
(provozní doba 6:00 - 8:00, 11:30 - 16:00 hodin)
- Vstup třetích osob do prostor školy je omezen na nezbytně nutné případy
- Školní jídelna je v provozu (žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, ostatní žáci mají obědy odhlášené)
Pro žáky 3. až 9. ročníků je povinné vzdělávání distančním způsobem.
- Online výuka v aplikaci TEAMS

Informace rodičům a žákům v IS Edookit. Další informace o výuce na webu školy a informačních kanálech zadaných třídními učiteli nebo jednotlivými vyučujícími...


Školní jídelna:
výdej obědů
pro žáky na distanční výuce, kteří mají oběd řádně nahlášený telefonicky či e - mailem, bude probíhat do jídlonosičů v době 11,30 – 12,00 hodin z boční strany školy od kotelny (rampa školní jídelny), nezbytné je použití čipu u výdejního místa.
http://www.zs-oslavickavm.cz/jidelna-20190819/

Aktuality MŠMT:

 https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

Ředitelka školy: Mgr. Eva Bednářová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny