Hlavička - foto

POZOR ZMĚNA !!! INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 22 !!!

Informace rodičům

 

  • Náplň ŠD se odvíjí od ŠVP pro ŠD. Zahrnuje práci s výtvarným materiálem při použití tradičních i moderních metod. Pořádáme pěvecké a taneční soutěže. Podporujeme u dětí vztah k přírodě. Chodíme na procházky. Sportovní stránku děti rozvíjí v herně, tělocvičně a na školním hřišti při pěkném počasí. Hrajeme kolektivní hry, soutěže, děti mají možnost i individuálních her, stolních her a stavebnic. Upevňujeme u žáčků základy stolování, slušného chování a kamarádské vztahy. V loňském roce se veškerými činnostmi prolínal celoroční projekt S družinkou z pohádky do pohádky, Pro rok 2021 -2022 chystáme celoroční projekt S družinkou kolem světa.

Od října do května budeme pro děti ŠD v rámci provozní doby a bez dalšího poplatku provozovat sportovního kroužky: miniházenou, florbal a sportovně-taneční kroužek. Přihlášky do kroužků obdrží děti v září.  

 

  • Školné  - POZOR ZMĚNA!  Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně. Platba je prováděna pouze inkasním způsobem, a to vždy k 15. dni v měsíci za měsíc předcházející. S přihláškou zašlete i potvrzení o zřízení inkasa k účtu ŠD: 123-4173760217/0100. Bez tohoto potvrzení nebude přihláška platná. Děkujeme za pochopení.

 

  • Děti vybavte kšiltovkou a oblečením na ven nebo i do oddělení (nepovinné). Ve slunečném počasí můžete přibalit i opalovací krém. Dle počasí chodíme ven bez předchozího oznámení. Ručník a hrneček si děti přinesou až dle epidemiologické situace.

 

  • ŠD je otevřená od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 16:00 hodin. Děti, které navštěvují ranní družinku, musí přijít do 7:30, jinak čekají s ostatními před školou do 7:40 hodin. Vychovatelky ŠD zodpovídají za dítě až po příchodu do oddělení.

 

  • Veškeré informace o družince (včetně fotogalerie) najdete na naších webových stránkách http://www.zs-oslavickavm.cz/druzina/

 

 

  • V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku na tel. č. 734379125.

           ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU + POTVRZENÍ O ZŘÍZENÍ INKASA DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 14. 7. 2021. (Poštou nebo přímo do schránky školy) Přihlášky, které budou doručeny po termínu, budeme zařazovat, až pokud budou volná místa.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠD

OSLAVICKÁ 1800/20

594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny