Hlavička - foto

ŘEDITELSKÉ VOLNO - INFORMACE K PROVOZU ŠD

Vážení rodiče,

ve dnech 2. – 3. 2. 2022  bude v naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina bude v těchto dnech v provozu od 7:00 do 15:00 pro všechny žáky 1. – 3. tříd. Žáci 4. ročníků mohou využít školní družinu, pouze pokud jsou přihlášeni do běžného provozu.

Obědy si nahlaste u vedoucí školní jídelny paní Šoukalové, svačiny a pití si děti přinesou z domova.

Příchod žáků je možný od 7:00 do 8:00 odchod 12:00 – 15:00.

Přihlášené děti by neměly vykazovat žádné virové příznaky (v zájmu zachování zdraví nás všech). Vzhledem k vysokému počtu nemocných a nakažených dětí na naší škole využijte, prosím, provoz ŠD pouze v nezbytných případech.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě strávilo ředitelské volno ve školní družině, vyplňte tuto závaznou přihlášku a odevzdejte do úterý 1. 2. 2022 vychovatelkám ŠD.

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí vychovatelku ŠD V. Kaštanovou 734379125,

 

...........................................................  zde odstřihněte………………………………………………………………………

 

 

 Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………třída…………………………….

Telefonický kontakt na zákonného zástupce……………………………………………..

 

 

STŘEDA 2. 2. 2022

Příchod ………………………..

Odchod……………………….  (odchází samo - v doprovodu)

                                            (podtrhněte jednu variantu!)

 

ČTVRTEK 3. 2. 2022

Příchod ………………………..

Odchod……………………….  (odchází samo - v doprovodu)

                                            (podtrhněte jednu variantu!)

 

………………………..                                                        ……………………………………………………………

         DATUM                                                                                             PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny