Školní družina

Ve školní družině je v současnosti 115 žáků a pracují zde čtyři kvalifikované vychovatelky.

Provoz školní družiny: 06.00 - 07.40
11.30 - 16.00
Vychovatelky: Vladimíra Kaštanová - vedoucí vychovatelka
Miluše Roblová
Zdeňka Veselá
Zdeňka Doležalová
Aktuální informace pro rodiče: Tel. +420 566 782 270
Mob. +420 734 379 125

Kritéria pro přijetí dítěte do školní družiny:

 • přednostně budou přijímány děti z 1. a 2. ročníků

 • děti ze 3. ročníků budou přijímány až do naplnění počtu 113 dětí. Pokud nebude moci vedoucí vychovatelka přijmout všechny děti ze 3. ročníků, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte a přednostně bude přijato mladší dítě

 • budou přijímány děti ze 4. nebo 5. ročníků se zdravotním postižením potvrzeným odborným lékařem nebo školským poradenským zařízením

 • děti ze 4. ročníků budou přijímány, pokud bude volná kapacita do počtu 113 dětí

O přijetí dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy nebo jím pověřený vedoucí vychovatel. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky do ŠD.
Žák může být ze ŠD uvolněn i před stanovenou dobou odchodu uvedenou na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů. Pravidelnou docházku sledují vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se bez omluvy rodičů nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud dítě nebylo ve vyučování, nemá možnost tento den příjít do ŠD.

 Pravidelné akce ve školní družině:

 • mikulášská besídka - nadílka
 • pálení čarodějnic - opékání vuřtů
 • velká noc v ŠD - zábavný program pro děti zakončený nocí v ŠD na závěr školního roku
 • bruslení na zimním stadionu

Kroužky ve školní družině:

docxKroužky ŠD

 • foto z kroužků - viz Fotogalerie/Školní rok 2015/2016

Plány a cíle:

 • dodržování zásad denního režimu
 • rozvržení práce a odpočinku
 • rozvíjení pohybové aktivity
  • využívání tělocvičen a zrcadlového sálu ZŠ
 • pobyt na čerstvém vzduchu
  • procházky
  • využívání sportovního areálu za školou,  dopravního hřiště a dvorku
 • osvojování a prohlubování zásad osobní hygieny, zvládnutí pravidel her a sportů
 • využití klasických i nových metod a materiálů ve výtvarné výchově a pracovních činnostech
  • ubrousková technika
  • koláže
  • práce se slupovacími barvami na sklo
  • tisk a malba textilními barvami
  • práce s hlínou, kůží, drátkování,...
 • snaha o rozvoj estetického vnímání a zručnosti

Ke stažení: 

docxInformace rodičům
docxŘád ŠD
docxVnitřní řád ŠD
docxŠkolní vzdělávací program ŠD

DSC05353DSC09157DSC05420DSC05515 

mikulášská besídka - nadílka
Nahoru