Hlavička - foto

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

     

 

 Zápisy do 1. tříd

  •  Dotazník ZDE

  • Žádost o přijetí do 1. ročníku ZDE

  • Žádost o odklad povinné školní docházky ZDE

     

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude  přijímat žádosti od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

 

  • Do datové schránky školy

  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)

  • Poštou

  • Vhozením do poštovní schránky na budově školy


    Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce.    

Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra
nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.Žádosti a dotazník lze stáhnou na tomto místě nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednou ve vestibulu školy, 

vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 - 12:00 hodin. 

 

Oba termíny miniškoličky ZRUŠENY

 

         Kritéria pro přijetí do 1. třídy ve školním roce 2020/2021 ZDE

         Doporučení k zápisu ZDE

 

 

         

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny