Hlavička - foto

Zápis do 1. tříd - Výsledky zápisu

 

 

 

           

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

 

Výsledky zápisu: ZDE

 

 

proběhne v pátek 22. dubna 2022 v čase 14:00 - 18:00 hodin.

K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Při zápisu se vyplňuje dotazník a žádost o přijetí nebo o odklad přímo ve škole. Oba dokumenty lze také stáhnout a donést k zápisu již vyplněné. Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

 

 

                                                                                                                                       


Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky a budete o něj žádat pro své dítě, předejte při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit.

Před zápisem proběhne 7. 4. 2022 od 15:00 hodin  jedna miniškolička. Jejím účelem je seznámit děti s prostředím školy a s třídními učitelkami budoucích prvňáčků. 

 

Co by měl umět při zápisu předškolák

Co má umět předškolák:
- správně vyslovovat všechny hlásky
- mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
- jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, navštívit logopeda
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
- vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
- přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
- znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
- nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
- držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
- vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
- vnímat hlásky ve slově, rozložit a složit krátké slovo na hlásky (p – e – s)
- rozložit slovo na slabiky
- sebeobsluha: - samostatné stolování, jíst příborem
- hygiena: mytí, WC, smrkání
Zbývá jen připomenout, že za připravenost dětí na školní docházku jsou zodpovědní rodiče.
Zajímavé odkazy:
Zajímá vás, co by měl vlastně umět předškolák? Odpověď naleznete v příspěvku http://www.jarodic.cz/cz/co-by-mel-umet-predskolak.php, který vyšel na stránkách JáRodič.cz.
Zde je odkaz na jednoduchý plakát, který vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu do první třídy - http://rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/.
 

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

http://www.ceskaskola.cz/2012/04/msmt-desatero-pro-rodice-deti.html

.
 

Spádové území pro naši školu: 

Na základě dohody obcí Baliny, Petráveč a Velké Meziříčí o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část školského obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, kterou tvoří:

ulice Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Emilie Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout, Zdenky Vorlové.

 

Dokumenty ke stažení: 


Žádost o přijetí do 1. třídy: ZDE
Žádost o odklad do 1. třídy: ZDE
Dotazník k zápisu: ZDE
Kritéria přijetí: ZDE

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Zápis 22.4.2022


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny