Hlavička - foto

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

 

 


Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne v pátek 19. dubna 2024 v čase 14:00 - 18:00 hodin. 

K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Při zápisu se vyplňuje dotazník a žádost o přijetí nebo o odklad. Oba dokumenty lze také stáhnout na našich webových stránkách a donést k zápisu již vyplněné. 

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky a budete o něj žádat pro své dítě, předejte při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.

 

 

 

 

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu, ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Před zápisem proběhne 9. 4. 2024 miniškolička, kde se děti seznámí s třídními učitelkami budoucích prvňáčků a rovněž s novým prostředím v naší škole.

Kritéria pro přijetí žáků a žákyň do 1. třídy: ZDE

Desatero pro rodiče předškoláčků

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-...
 

Co by měl umět při zápisu předškolák

Co má umět předškolák:
- správně vyslovovat všechny hlásky
- mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
- jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, navštívit logopeda
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
- vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
- přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
- znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
- nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
- držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
- vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
- vnímat hlásky ve slově, rozložit a složit krátké slovo na hlásky (p – e – s)
- rozložit slovo na slabiky
- sebeobsluha: - samostatné stolování, jíst příborem
- hygiena: mytí, WC, smrkání
Zbývá jen připomenout, že za připravenost dětí na školní docházku jsou zodpovědní rodiče.
Zajímavé odkazy:
Zajímá vás, co by měl vlastně umět předškolák? Odpověď naleznete v příspěvku http://www.jarodic.cz/cz/co-by-mel-umet-predskolak.php, který vyšel na stránkách JáRodič.cz.
Zde je odkaz na jednoduchý plakát, který vysvětluje na čtyřech obrázcích rodičům, co má zvládat dítě, které jde k zápisu do první třídy - http://rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

http://www.ceskaskola.cz/2012/04/msmt-desatero-pro-rodice-deti.html

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024 - 2025  budou doplněna v březnu 2024. 

Škola bude otevírat dvě první třídy. Počet žáků v každé z nich bude v rozmezí 20 - 25 dětí.

 

Spádové území pro naši školu:   

ulice Bezručova, Čechova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Emilie Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout, Zdenky Vorlové a obce Baliny a Petráveč.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny