Hlavička - foto

Škola

Základní škola Velké Meziříčí Oslavická 1800/20 je od 1. 1. 2000 škola s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. Škola poskytuje základní vzdělávání v 1. – 9. ročníku.  Kromě toho fungují čtyři oddělení školní družiny. Nedílnou součástí školy je školní jídelna.

Kapacita školy je 550 žáků, počet tříd 19 – po dvou nebo třech paralelních třídách v 1. – 9. ročníku. Část žáků je z Velkého Meziříčí, část z okolních obcí. Budova školy byla otevřena jako nová 1. 9. 1987, do sítě škol byla zařazena s účinností od 1. 9. 1996.

Areál školy je situován v okrajové části města v Čechových sadech s dobrou dostupností dopravy. Velkou výhodou školy je její umístění v klidném a čistém prostředí.

Co umíme: 

 • Dbáme o kvalitu vyučování - máme aprobované, kvalifikované učitele
   
 • Dbáme o pohybové aktivity žáků - při příznivém počasí využíváme školní dvůr
   
 • Využíváme sportovní areál školy i přilehlé hřiště za 3. ZŠ
   
 • Dbáme o kvalitní vztahy mezi dětmi navzájem i vztahy s dospělými
   
 • Nabízíme kroužky a mimoškolní činnost
   
 • Připravujeme žáky na přípravu k povolání - pořádáme řadu exkurzí a zájezdů
   
 • Spolupracujeme s celou řadou institucí
   
 • Nabízíme pohodlnou autobusovou dopravu do školy
   
 • Umožňujeme výběr jídel ve školní jídelně 
   
 • Účastníme se Evropských programů pro žáky 

 

Galerie Základní školy Oslavická: https://eu.zonerama.com/OslavickaVM1/Album/7077243

Zařazení v databázi škol          

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Veřejná fotogalerie


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny