Hlavička - foto

Vybavení

V současné době máme k dispozici tyto odborné učebny:

 • chemie
 • fyziky
 • přírodopisu
 • zeměpisu
 • anglického jazyka
 • německého jazyka
 • výtvarné výchovy
 • hudební výchovy
 • tři učebny pro výpočetní techniku
 • cvičná kuchyně
 • školní dílny
 • dvě tělocvičny a zrcadlový sál
 • keramická dílna

Od školního roku 2008/2009 dochází pravidelně ke zlepšení vybavení učeben didaktickou technikou – byly instalovány interaktivní dataprojektory nebo tabule v odborných učebnách i ve všech kmenových  třídách. Učitelé mají dále k dispozici řadu interaktivních a robotických pomůcek které využívají při výuce a rozvoji digitálních technologií.

Ke zlepšení školního prostředí po stránce estetické a hygienické přispělo pořízení nového školního nábytku jak pro žáky, tak pro zaměstnance. Dále máme k dispozici 9 kmenových učeben na I. stupni a 9 kmenových učeben na II. stupni. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Každoročně škola nabízí několik zájmových kroužků.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny