Hlavička - foto

Historie školy

Budova školy byla otevřena jako nová 1. 9. 1987. Do sítě škol byla zařazena s účinností od 1. 9. 1996. Jejím spádovým obvodem je část města Velkého Meziříčí ležící na pravém břehu Oslavy, místní části, obce Baliny a Petráveč. Žáci dojíždějí i z nespádových vesnic Ruda, Jabloňov, Kúsky, Dolní Radslavice, Březejc, Oslavice, Lhotky, Dobrá voda, Lavičky, Olší nad Oslavou, Pavlínov, Mostiště.

Od 1. ledna 2000 jsme škola s právní subjektivitou. Naším zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. Poskytujeme základní vzdělání v 1. – 9. ročníku. V oblasti materiálně-technického zabezpečení a zajištění celého areálu budovy úspěšně spolupracujeme se svým zřizovatelem, který se podílí nejenom na hospodářském provozu školy, ale nemalou měrou přispívá i na další akce školy např.:

  • úhrada provozních nákladů plaveckého výcviku
  • úhrada nákladů na dopravu žáků na sportovní akce
  • zajišťuje finanční prostředky na odměny vycházejícím žákům
  • úhrada malování

V létě roku 2022 byla provedena rekonstrukce žákovských šaten a nově natřena fasáda čelní strany budovy.

 

Komentovaná prohlídka školy: 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny