Hlavička - foto

Historie

Budova školy byla otevřena jako nová 1. 9. 1987. Do sítě škol byla zařazena s účinností od 1. 9. 1996. Jejím spádovým obvodem je část města Velkého Meziříčí ležící na pravém břehu Oslavy, místní části, obce a osady Petráveč, Ruda, Jabloňov, Kúsky, Dolní Radslavice, Březejc, Oslavice, Lhotky a Baliny.

Od 1. ledna 2000 jsme škola s právní subjektivitou. Naším zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. Poskytujeme základní vzdělání v 1. – 9. ročníku. V oblasti materiálně-technického zabezpečení a zajištění celého areálu budovy úspěšně spolupracujeme se svým zřizovatelem, který se podílí nejenom na hospodářském provozu školy, ale nemalou měrou přispívá i na další akce jako jsou například:

  • úhrada provozních nákladů plaveckého výcviku
  • úhrada nákladů na dopravu žáků na sportovní akce
  • zajišťuje finanční prostředky na odměny vycházejícím žákům
  • postupná výměna PVC na schodištích a ve třídách
  • úhrada malování
  • postupná výměna starých oken za nová plastová
  • vnější zateplení budovy školy

Na podzim roku 2005 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce plynové kotelny, která byla přestěhována do budovy školy a staré nevyhovující plynové kotle byly vyměněny za nový kondenzační kotel. Od této akce si slibujeme především významnou úsporu plynu.

V létě roku 2007 byla dokončena výměna starých oken za nová plastová. Současně bylo dokončeno i vnější zateplení budovy školy.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny