Hlavička - foto

Informace 1.B


19.5.2020 Ivana Hladíková pin
Otevření školy - rozvrh

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků.
Třídy 1.A, B 7:45 – 11:10 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 40
1. stupeň 1. podlaží třída č. 34

1.9.2019 Ivana Hladíková pin
Přivítání

Těšíme se na vás 2. září v 8:00

25.10.2019 Ivana Hladíková pin
31. října v 18:00 HALLOWEEN ve škole

16.3.2020 Libuše Blahová pin
informace

Vážení rodiče, všem jsem rozeslala úkoly pro první den formou emailu. Třídní učitelka L.Blahová

30.3.2020 Libuše Blahová pin
konzulačníhodiny

Naše konzultační hodiny začnou1. dubna 2020 v 10 hodin pomocí aplikace ZOOM. Informace s odkazem a úkoly najdete v emailu.

Mgr. L.Blahová, třídní učitelka

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny