Hlavička - foto

Informace 2.A

14.9.2020 Libuše Dufková pin
Seiferos

Seiferos - výukový program Dravci a sovy

- v pondělí 21. 9. 2020

- 8:30 – 9:55 h.

- na louce u ZŠ Školní 

- vstupné 60,- Kč

SEIFEROS - letové ukázky dravců a sov

8.9.2020 Libuše Dufková pin
Sportovní den s házenou

 

STARTUJE SLEZSKÁ ŠKOLNÍ LIGA! » Házená TJ TŽ Třinec

  Sportovní den s házenou pro 2. A a 2. B

  - na házenkářské hale U Světlé

  - ve středu 9. 9. 2020

  - od 10:30 hodin 

  - návrat do školy do 12:30 h. 

8.9.2020 Libuše Dufková pin
Předplavecký výcvik

 

 Od 1. 4. začíname kurz plávania - MŠ Jankolova 8Předplavecký výcvik pro 2. A a 2. B 

 - v plaveckém bazénu Laguna Třebíč                               

 - ve čtvrtek 

- od 3. 9. do 12. 11. 2020

- odjezd ze školy v 9:30 h. 

- návrat do 12:30 h. Od 1. 4. začíname kurz plávania - MŠ Jankolova 8

 
16.3.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 16.3.-20.3.

ČJ- Písanka - str. 19,20

    - Učebnice - str. 67/2,3,4 (doplnit na fólii), str 68/1,2,4 (ústně), str. 69/1,2,3,4 (ústně)

    - Pracovní sešit 2 - str.3

    -Čítanka - str. 106-109

MA- Pětiminutovky - č.7,8,9,10,11,12

      - Trénovat pamětně násobilku 2,3, nově přidat násobilku 4

PRV- Pracovní sešit - str. 58

AJ- Pracovní sešit - str. 27,28

    - Opakovat otázky a odpovědi, které již děti znají, slovíčka

 

16.3.2020 Radka Pešková pin
Uzavření škol, důležité info

Vážení rodiče,

      jistě sledujete aktuální stav v ČR. Nikomu není příjemná situace, která nastala, ale musíme vše zvládnout. Nejsou to prázdniny, proto je nutné, aby děti pracovaly průběžně. Apeluji, proto na Vás, abyste se jim snažili pomoci. Sledujte stránky naší školy, nástěnku, budu sem vkládat úkoly na týden. Dnes Vám všem ještě rozešlu sms, aby vše fungovalo.

Zodpovězení častých dotazů:

Tiskopis na OČR, které se proplácí rodičům dětí do 13 let po celou dobu zavření školy,  si musíte buď osobně vyzvednout v kanceláři školy, pondělí a středa od 8.00-12.00 hod nebo elektronicky na vyžádání. Pošlete svému zaměstnavateli.

Děti mají ve škole některé pracovní sešity, které zatím nepotřebují. Dnes jsem tam našla i sešity, které některé děti zapomněly před prázdninami, úkoly doděláte v průběhu nastávajících týdnů průběžně.V naší třídě jsme nachystaly hromádky, vyzvednout si je budete moct až po zákazu vycházení, který je nařízen. Dám Vám opět vědět na informační nástěnku.

 Musíme věřit, že vše dopadne dobře a držet při sobě. Přeji všem hlavně zdraví a pevné nervy s našimi dětmi.

tř.uč.

19.5.2020 Ivana Hladíková pin
Otevření školy - rozvrh

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků:
Třídy 2. A, B 7:50 - 11:25 hodin
1. stupeň 1. podlaží třída č. 41
1. stupeň 1. přízemí třída č. 7
1. stupeň 1. podlaží třída č.39 (zážitková učebna vedle ŘŠ)

18.3.2020 Radka Pešková pin
OČR

Nová informace:

kdo potřebuje OČR, vydává se pouze v pondělí a ve středu od 8:00 - 12:00 hod. Taky lze poslat elektronicky na vyžádání.

tř.uč.

17.3.2020 Michaela Sekyrová pin
Pro badatele i všechny ostatní

Ahoj badatelé a badatelky, i když nemůžeme být venku budeme pozorovat. Pusťte si na youtube Živě z čapího hnízda v Bohuslavicích, Trutnov a pozorujte i vysílání Ptačí budka ZŠ Komenského Trutnov. A koukejte....já koukalawink. Tak se mějte a já se zase ozvu.....a budu se ptát....mějte se . Zdravím všechny Jana Ficová

18.3.2020 Radka Pešková pin
Doporučení pro učení, odkazy na stránky
 • Doporučuji každý den na CT2 UčíTelka, od 9.20 hod Angličtina s Hurvínkem, poté 9.30 hod učení pro 2.třídu.
 • (dá se pustit i ze záznamu) https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/
 • V 10.00 hod cvičení se sportovci.
 • D:  karaoke čtení (děti znají  kdo chodí do čtenářského klubu, za mě je to výborná věc)
 • DIDAKTA
 • www.didakta.cz, LOGIN: crna1371@didakta.cz HESLO: UCH6 (děláme s dětmi ve škole, super!)
 • NOVÁ ŠKOLA
 • https://www.nns.cz/blog/
 • https://ucebnice.online/
 • www.matyskova-matematika.cz
 • https://vcelka.cz/
 • https://matika.in/cs/
 • https://www.alter.cz

Učení zdar a držte se:)

tř.uč.

23.3.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 23.3 - 27.3.2020

Vážení rodiče,

   dnes jsem rozvezla učení, které budete potřebovat doma.V případě jakéhokoliv dotazu jsem pro Vás na telefonu nebo na Messengeru 2.A. Držte se!

Moji milí žáčci, 

  nové jsou pro Vás oranžové složky s nakopírovanými pracovními listy. Nelekejte se, budete pracovat postupně. Pro všechny platí: netrápit rodiče, ať nesedíte celý den u úkolů, nelelkovat, neodbíhat od práce, čím dříve to budete mít hotové, tím dříve si budete moct hrát:) Tak s chutí do toho a bude to prima!

Čj:   Učení si začněte promrskáním abecedy, samohlásek krátkých, dlouhých, souhlásek měkkých, tvrdých, obojetných.

        Učebnice - str. 70/1,2 (ústně) - slova příbuzná, str. 70/3 - napsat do sešitu ČJ (nezapomeňte napsat datum), str. 70     (ústně), str. 72/ 1,2,3,4,5 (napsat na fólii)  .                                                                                                          

        Pracovní sešit - str. 4,5,6/1,2,3 .                                                                                                                                                            Písanka -  str 21 celá, diktát slov - (rodiče prosím nadiktovat slova dětem) slova: tráva, narcis, bledule, sněženka, petrklíč .          Čtení - Opičky : str. 50,51,52  (děti čtou nahlas, nemusíte zapisovat do čtecí karty) . 

MA:  Učení si začněte promrskáním násobilky 2,3,4.

           Pracovní sešit - str. 16,17  .                                                                                                                                                                 Početník - str. 10  .                                                                                                                                                                               Malý sešit (kočičky) - odstříhnout a nalepit číslo 4 (v oranžových složkách) a vybarvit násobky, na druhou stranu napsat             4+4+4+4+4+4+4+4+4+4=40                                                                                                                                                               4.1=4                                                                                                                                                                                                     4.2=8                                                                                                                                                                                                     4.3=12                                                                                                                                                                                                   atd., až do 4.10=40  .                                                                                                                                                                           Oranžová složka - pracovní list MA č. 23 - sudá a lichá čísla, č.24 - kuchař . 

PRV:  Učebnice - str. 46,47 - přečíst, ukázat si jarní kytičky .                                                                                                                       Sešit prvouka (duha) - do sešitu napsat barevný nadpis:  KVĚTINY  A  STROMY  NA  JAŘE                                                       nakreslit a popsat z učebnice  části kvetoucí rostliny a části kvetoucího stromu (v učebnice je to černobílé), vy můžete                 mít barevné obrázky a já se na ně moc těším!

AJ:  nalepit a procvičit slovíčka UNIT 4 - In the garden (12 slovíček)                                                                                                      Pracovní sešit - str 29  - It´s  a  fox.  

        Nyní můžete využívat naši interaktivní učebnici, zadáte do vyhledávače: Let´s Explore - Learning Resources - Oxford University Press - Let´s  Explore 2 a vyhledáte případnou stránku, jsou tam poslechy, děti mohou opakovat. Pokud by někomu nešlo, napište, dám vám svoje přihlašovací údaje.

Přeji hodně úspěchů v práci. Je toho více než minulý tyden, tak musíte trošku zabrat, ale jste šikulky a borci, to určitě zvládnete. Moc se mi po Vás všech stýská a doufám, že se brzy uvidíme. S pozdravem

Vaše p. učitelka :)

 

            

29.3.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 30.3.-3.4.2020

 Vážení rodiče a moji milí žáčci 2.A,

   začínáme třetí týden domácího učení. Já pevně doufám, že už máte udělaný nějaký režim učení, spoustu věcí zvládnete sami, aby u Vás Vaši rodiče nemuseli sedět a pouze Vám to zkontrolují.

  Minulý týden jsme se už dva dny spojili přes videohodiny, v pátek jste mi ukázali svoje hračky, plyšáčky a každý povykládal o své oblíbené knížce. Tento týden se začneme spolu v úterý a ve čtvrtek učit vždy hodinu společně. Rozdělím si Vás na 2 skupinky takto: 

1. skupina - úterý a čtvrtek od 10.30-11.30 

 Sophi, Barunka, Kája Hladíková, Deniska, Nikča, Silvinka, Matěj Petrlík, Matyáš Prokeš, Danda, Filip, Pepa

2. skupina - úterý a čtvrtek od 12.30-13.30 

 Vaneska, Kačka, Kája Komínková, Ája, Šimon, Tomík, Matěj Havlíček, Vojtík, Viktor, Samík, Štěpán

ÚKOLY na týden:

Čj:   Učení si začněte promrskáním samohlásek krátkých, dlouhých, souhlásek měkkých, tvrdých, obojetných.

        Učebnice - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - ( slovo si musíte říct v jiném tvaru, řeknete si pomůcku                                                HODNĚ nebo JEDEN- např.  hříbky  (JEDEN hříbek),  hrad  (HODNĚ hradů)                                                                               D - T  str. 73/1,4,6 ústně, 73/2,3,5 na fólii , Ď - Ť  str. 74/ 1,6 ústně, 74/2,3,4 na fólii,                                                      Diktát -  str. 74/5 (Vyzkoušíme s dětmi na videohodině, pokud by byl špatný zvuk, prosím rodiče o nadiktování těchto                               vět do sešitu DIKTÁTY  -nejprve si přečtěte a doplňte společně s dětmi) .                                                                                          V - F   str. 75/1,2,3,4,6 - ústně, 75/5 - napsat do sešitu  ČJ (nezapomeňte na datum) .                                                  Procvičování (malý sešit) - str.20  .                    

        Pracovní sešit - str. 6/4,5, str. 7,8 celé   .                                                                                                                                            Písanka -  str 22 .                                                                                                                                                                                Čtení - Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky - 2 kapitoly : Jak zasadili semínko, Jak rozpálili ohnivého mužíka(děti                         čtou nahlas, nemusíte zapisovat do čtecí karty) .                                                                                                                    Oranžová složka - vypíšete si připravený papír o knize, kterou jsme přečetli již ve škole: PŘÍBĚHY  ZVÍŘÁTEK -                                                     napíšete autora, ilustrátora a z obsahu knihy alespoň 6 názvů kapitol  .                                                     

MA:  Učení si začněte promrskáním násobilky 2,3,4.

           Pracovní sešit 2- str. 18,19 - Dělení 4  .                                                                                                                                             Pracovní sešit 1 - GEOMETRIE - Jednotky hmotnosti str. 39 (proberu s dětmi na videohodině)  .                                                 Početník - str. 11 .                                                                                                                                                                               Oranžová složka - pracovní list MA č. 25 (př. nahoře - výsledky 3 a 24 - modrá, 4 a 12 - zelená, 8 a 36 - růžová), č.26                                               (stačí jen vybarvit). 

PRVUčebnice - str. 48,49 - Jaro u vody -prohlédnout, vyhledat čísla, přečíst kytky a stromy(udělám s dětmi na videohodině)                                str. 50,51 - Jarní les, ptáci - prohlédnout, přečíst .                                                                                                             Sešit prvouka (duha) - do sešitu napsat barevný nadpis a zápis:                                                                                             PTÁCI                                                                                                                                                                                             Stálí: sýkora, kos, straka, vrabec                                                                                                                                                     Stěhovaví: čáp, vlaštovka, jiřička                                                                                                                                                       (vybrat jednoho ptáčka a podle obrázku nakreslit)

AJ:  procvičit slovíčka UNIT 4 - In the garden (12 slovíček)                                                                                                                    Pracovní sešit - str. 30  (uděláme s dětmi na videohodině).  

        Můžete využívat naši interaktivní učebnici, zadáte do vyhledávače: Let´s Explore - Learning Resources - Oxford University Press - Let´s  Explore 2 a vyhledáte případnou stránku, jsou tam poslechy, děti mohou opakovat. Pokud by někomu nešlo, napište, dám Vám svoje přihlašovací údaje.

Přeji hodně úspěchů v práci a těším se na Vás v úterý!!! Nezapomeňte, že máte úkol nakreslit obrázek.

S pozdravem

Vaše p. učitelka :)

 

5.4.2020 Ivana Hladíková pin
Zadání 5.4.
5.4.2020 Ivana Hladíková pin
5.4.2020
5.4.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 6.4. - 10.4.2020

Dobrý den dětem i rodičům, 

    nastává nám 4 týden Vašeho domácího učení. Zatím nevypadá, že se vrátíme brzy do školních lavic, tak musíme vydržet. Jsem ráda, že nám fungují naše videohodiny, tak v nich budeme i nadále fungovat v úterý a ve čvrtek ve skupinkách, jak jste zvyklí. Pokud máte nějaký dotaz, nebojte se zeptat, jsem tam pro Vás. Také nám výborně funguje messenger, jsem ráda, že přispíváte krásnými fotkami, co děláte. Mám z toho velkou radost, přispívejte dál:) Můžete se také podívat na fotogalerii naší třídy - Koronoškola.

ÚKOLY:

ČJ

Učebnice: Z-S  str. 76/1,6 ústně(můžete), 76/2,3,4  na fólii, 76/5 napsat do sešitu (nezapmeňte datum) Ž-Š  str. 77/2,3,5 na fólii

Do sešitu ČJ: (napíšeme s dětmi na videohodině)

PAMATUJ!!!

hned, teď, ať, dnes, přes, až, již, když, než, už

Procvičování: str. 21 .

Pracovní sešit: str. 9 .

Písanka:  str. 23 .

Čtení: Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky - 2 kapitoly: Jak vystřelili z kanónu, Jak si udělali houpačku .

MA

Pětiminutovky:  č. 19,20,21,22 .

Pracovní sešit 2 - GEOMETRIE : Shodné úsečky - str. 49,50 (str. 49 proberu s dětmi na videohodině) .

Doporučuji na procvičení učiva: www.didakta.cz Login: crna1371@didakta.cz Heslo: UCH6 ( Geometrie 1 - Hra - porovnávání úseček, děti znají ze školy).

PRV

Oranžová složka - pracovní list ŽIVOČICHOVÉ a ROSTLINY str. 25.: přečtěte si zadání úkolu, napište jméno květiny, nakreslete nebo vystřihněte a nalepte obrázek, vyhledejte v encyklopedii nebo na internetu nějaké info a napište 3 věty o této květině. Poprosím rodiče, aby mi tento úkol vyfotili a poslali na messenger 2.A, budu ho dětem známkovat. Děkuji. Těším se na krásné kytky i informace:)

AJ

Pracovní sešit - str. 31,32 (proberu s dětmi na videohodině) 

Blíží se nám Velikonoce, tak si také něco povíme o tomto svátku.  S pozdravem

tř. uč.

13.4.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 13.4.-17.4.2020

Zdravím všechny po Velikonocích, 

    doufám, že jste si alespoň trošku odpočinuli od učení i všedních starostí, byli jste někde na procházce, protože byly krásné slunné dny. Viděla jsem krásné fotky, jak jste malovali vajíčka, vařili a sportovali, musím Vás moc pochválit! Pustíme se opět do našeho učení, tento týden bude kratší, tedy od úterý do pátku a hned zítra se spolu uvidíme na naší videohodině ve skupinkách. Bude menší změna, naše ID číslo zůstává stejné, ale bude následovat přihlášení, které musíte každý provést. Nebude to těžké, přesný návod pošlu dnes na messenger a také na Vaše e-maily. Vyzkoušejte to, prosím, předem, ať se zítra dobře připojíme. Pokud by Vám to nešlo, volejte mně nebo p. Petrlíkovi 724478898. Děkuji.

ÚKOLY: Úkoly, které mají v závorce(můžete) jsou dobrovolné:)

ČJ

Učebnice: H - CH  str. 78/1,5,6 ústně(můžete), 78/2,3,4  na fólii, 79/1 napsat do sešitu (nezapmeňte datum), str. 79/2,3 na fólii (můžete si udělat ústně úkoly o Česílkovi ve cvičení 3), str. 80/4 (uděláme na videohodině), 80/8 a (diktát napíši s dětmi ve čtvrtek na videohodině), 80/5,6,7,10 ústně(můžete) .

Pracovní sešit: str. 10,11 .

Písanka:  str. 24 .

Čtení: Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky - poslední kapitola: Jak pozdravili myšku (část přečteme zítra na videohodině) .

Opičky- Čítanka 2: str.54, 55(můžete) .

Kdo má svoji knížku, je výborné, pokud si čtete i víc než Vám píši já. Čtení je moc důležité:)

MA

Pětiminutovky:  č. 23, 24 .

Pracovní sešit 2 - GEOMETRIE : Shodné úsečky - str. 49/ 3,4,5( proberu s dětmi na videohodině) .

Pracovní sešit 2 - násobilka 5: str. 20

Malý sešit (kočičky): nalepit násobky 5 (v oranžových složkách), vybarvit a na druhou stranu napsat podobným způsobem jako u minulých násobků: 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5=50,  5.1=5, 5.2=10, 5.3=15, 5.4=20, 5.5=25, atd.

PRV

Učebnice - Hospodářská zvířatastr.52,53(přečíst)

Pracovní sešit: str. 60 .

Na videohodině si zopakujeme zvířata a jejich mláďata.

AJ

Pracovní sešit: str. 31,32 (proberu s dětmi na videohodině) .

S pozdravem

tř. uč.

19.4.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 20.4. - 25.4.2020

ÚKOLY na týden 20.4. - 25.4.2020

Zdravím všechny děti i rodiče v dalším týdnu,

       v první řadě bych Vás všechny chtěla pochválit za práci a rodiče za trpělivost. Určitě jste plni očekávání, co jsem na Vás nachystala. Nebojte se, tempo máme stále stejné, některé úkoly děláme společně na videohodinách, hlavně nové učivo a angličtinu. Rozvrhněte si úkoly nejlépe dopoledne, ať máte odpoledne volno. Tak s chutí do toho, ať máte hotovo!

ÚKOLY: Úkoly, které mají v závorce(můžete) jsou dobrovolné:)

ČJ

Učebnice:  SLOH str. 81 (uděláme na videohodině),82/1,2,4 ústně(můžete),82/3 napsat do sešitu, 82/5 na fólii, 83/6,9 ústně(můžete), 83/7,8,11 na fólii .

Pracovní sešit: str. 12,13,14 .

Písanka:  str. 25,26, (diktát slov na str.25 uděláme na videohodině) .

Procvičování: str.22,23 .

Oranžová složka: napsat obsah přečtené knížky Křemílka a Vochomůrky - název knihy, autora, ilustrace a napište 1 větu o knize a 1 větu, zda-li se Vám líbila či nelíbila. Poprosím rodiče, aby mi stranu opět vyfotili a poslali na messenger. Děti si ji založí do portfólia s přečtenými knihami. Pokud máte své nějaké přečtené knihy, udělejte to stejným způsobem a založte. Ve škole si je ukážeme a odměníme výborné čtenáře :).

Čtení: Čítanka - str. 108 - 112 .

Opičky- Čítanka 2: str.56, 57(můžete) .

MA - pamětně odříkávat násobilku 2,3,4,5.

Pětiminutovky:  č. 25,26,27,28 .

Pracovní sešit 2: str. 21,22 .

Pracovní sešit 2 - GEOMETRIE : Lomená čára str. 51( proberu s dětmi na videohodině) .

Početník: str. 12,13 .

PRV

Pracovní sešit: str. 60 .

Velký sešit(duha): Děti si napíší zápis a nakreslí obrázek, který si vyberou z učebnice na str.52,53:

HOSPODÁŘSKÁ  ZVÍŘATA

Hospodářská zvířata chováme pro užitek. Dobře se o ně staráme a pravidelně je krmíme.

kanec - prasnice - sele, kozel - koza - kůzle, beran - ovce - jehně

Na videohodině si zopakujeme zvířata a jejich mláďata.

AJ - nalepit a naučit nová slovíčka Ježkův rok (8 slovíček - spring, summer, autumn...)

Pracovní sešit: str. 33,34 (proberu s dětmi na videohodině) .

S pozdravem

tř. uč.

26.4.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 27.4. - 1.5.2020

ÚKOLY na týden 27.4. - 1.5.2020

Dobrý den,

       vítám Vás v dalším, již 7.týdnu domácího učení. V  nadcházejících týdnech se pro nás nic zásadního nemění, budeme pokračovat v domácí výuce a videohodinách. Koncem dubna by měly školy obdržet manuál k chystané výuce na 1.stupni základních škol a do 25.5. se na výuku připravit. O všem Vás budeme informovat po pondělí 4.5.2020, kdy se dozvíme více informací.

       Tento týden budeme mít na učení pouze 4 dny, do čtvrtka 30.dubna, kdy se oslavuje pálení čarodějnic a na Vašich zahradách to určitě "vzplane". Pozor, hlavně opatrně :) a v  pátek 1.5. máme všichni volno, Svátek práce. Ano, i práce se musí oslavit. 

Děkuji všem rodičům za spolupráci, za připojení na videohodiny a dětem přeji hodně zdaru při plnění úkolů :) V případě dotazů se nebojte ozvat.

ÚKOLY:

ČJ

Učebnice: str. 84 SLOH (uděláme na videohodině),85/1,2 Slova se skupinou bě, pě, vě, mě (proberu s dětmi na videohodině), 85/3,4 (na fólii), 86/5,8 (napsat do sešitu), 86/7 (na fólii) .

Diktát - rodiče mohou nadiktovat na str. 83/10.

Pracovní sešit: str. 15,16 .

Písanka:  str. 27 .

Čtení: Čítanka: str.113 - 117 .

Opičky- Čítanka 2: str.60,61(můžete) .

Kdo má svoji rozečtenou knížku, to je výborné, čtení je moc důležité:)

Oražová složka - str. 28: napsat příběh o kosovi a žížale. Děti podle obrázků vymyslí příběh a ke každému obrázku vedle na linky vymyslí 1 delší nebo 2 věty příběhu. Poprosím rodiče, aby mi stránku vyfotili a poslali na náš messenger. Ať se děti nebojí zapojit fantazii, moc se těším!

MA - moc prosím rodiče, dětem nejde odříkávání násobilky, bez toho násobilku nezvládneme. Dohlédněte na to, prosím. Můžete na procházce, v autě, kdekoliv mrskat násobky. Moc děkuji!

Pětiminutovky:  č. 29,30,31,32 .

Pracovní sešit 2 - násobilka 5,6: str. 23,24,25 .

Pracovní sešit 2 - GEOMETRIE : str. 52 - Vzájemná poloha přímek v rovině( proberu s dětmi na videohodině) .

Malý sešit (kočičky): nalepit násobky 6 (v oranžových složkách), vybarvit a na druhou stranu napsat podobným způsobem jako u minulých násobků: 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6=60,  6.1=6, 6.2=12, 6.3=18, 6.4=24, 6.5=30, atd.

PRV

Učebnice -  Domácí ptáci str.54,55(přečíst)

Pracovní sešit: str. 62 .

Na videohodině si zopakujeme zvířata a jejich mláďata.

AJ

Pracovní sešit: str. 35 (udělají děti), 36(proberu s dětmi na videohodině) .

Přeji hezkou oslavu čarodějnic a holky, kam poletíme letos? Už jsem vyleštila svoje koště:) S pozdravem

tř. uč.

3.5.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 4.5. - 8.5.2020

Dobrý den všem dětem i rodičům,

       věřím, že se všichni moji čarodějové i čarodějnice vrátili od všech ohňů i proletu po okolí bez úhony na zdraví a jdeme zpět do našeho učeníčka. Posílám úkoly na další týden, v pátek 8.5. máme státní svátek, rozvrhněte si to, jak Vám to nejlépe vyhovuje. Uslyšíme se spolu v úterý a ve čtvrtek. Nezapomeňte, že v úterý máme učeníčko v kšiltovkách a nachystejte si hrací kostku. Těším se na Vás a děti, nezapomeňte v neděli svým maminkám hezky popřát, poděkovat a říct jim, že je máte rády. Všechny maminky mají totiž svátek!

Posílám odkaz na poslechy do AJ. Je to učebnice, kliknutím na horní odkaz se dostanete na všechny učebnice 1-5. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ

Učebnice:  SLOH str. 87 - Vypravování (uděláme na videohodině)v průběhu týdne si děti samy napíšou do sešitu čtení (duha) vypravování na téma TAJUPLNÝ  OSTROV -  vymyslí si 5 vět (např. jak vznikl, kdo tam žije, co tam roste, mapa s pokladem, atd.) a namalují obrázek ostrova nebo mapy s pokladem.  Poprosím rodiče, aby opět poslali práce na messenger.                                                                                                                                                                 

Dále v učebnici: str. 88/1,3,4,5 na fólii, 88/2 napsat do sešitu.

Diktát: 86/9 (napíšeme s dětmi na videohodině) .

Pracovní sešit: str. 17.

Písanka:  str. 28 .

Procvičování: str. 24,25 .

Čtení: Čítanka - str. 118 - 123 .

MA - pamětně odříkávat násobilku 2,3,4,5,6.

Pětiminutovky:  č. 33,34,35,36 .

Pracovní sešit 2: str. 26 - Dělení číslem 6 .

Pracovní sešit 2 - GEOMETRIE : str. 53 - Vzájemná poloha přímek v rovině .

Početník: str. 14 (uděláme s dětmi společně na videohodině) .

PRV

Pracovní sešit: str. 63 .

AJ - The Toys

Pracovní sešit: str. 37 (proberu s dětmi na videohodině) .

S pozdravem

tř. uč.

3.5.2020 Radka Pešková pin
Poslechy AJ - Oxford

Dobrý den,

posílám odkaz na poslechy do AJ. Je to učebnice, kliknutím na horní odkaz se dostanete na všechny učebnice 1-5. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=cz&selLanguage=cs

10.5.2020 Radka Pešková pin
ÚKOLY na týden 11.5. - 15.5.2020

Dobrý den všem dětem i rodičům,

       vstupujeme do 9.týdne našeho domácího učení. Už jenom 2 týdny a s většinou z Vás už se budeme opět potkávat v naší škole. Jupíííííí! Věřím, že už se těší děti i rodiče:) Bude to mít svoje pravidla, která si vysvětlíme a musíme je všichni dodržovat, ale to zvládneme. Podle aktuálního stavu se mi nahlásilo 18 dětí z naší třídy. 4 naši kamarádi zůstanou doma, těm zůstává domácí studium a na zadávání úkolů se spolu domluvíme. V této chvíli už víme, že se třída musí rozdělit, ale jakým způsobem Vám ještě přesně neřeknu. Bližší info podám co nejdříve.

     Děkuji všem za práci a také děkuji těm, kteří posílají fotografie i videa na náš třídní messenger 2.A. Myslím, že to pomáhá našim hezkým vztahům, učíme děti, že mají držet při sobě a mohou vidět, co dělají ostatní kamarádi. A proto dávám dobrovolnou výzvu na tento týden, nahrajte a pošlete krátké sportovní video!!!! Může být v přírodě, na zahradě, na hřišti, doma v pokojíčku. Sportujeme trošičku, ať máme dobrou fyzičku :) .

   Čtvrteční hodina nám odpadla, ale v úterý se spolu opět uvidíme a nezapomeňte na klobouky. Tak jdeme na to!

Posílám odkaz na poslechy do AJ. Je to učebnice, kliknutím na horní odkaz letsexplore se dostanete na všechny učebnice 1-5. 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/?cc=cz&selLanguage=cs

ČJ

Učebnice: na videohodině si poslechnete pohádku o tom, jak vznikli DĚ,TĚ,NĚ ,napíšeme si diktát 86/9  a uděláme cvičení z učebnice 89/8.  Samostatně si z učebnice napíšete do sešitu 89/6, dále ústně 89/7,10,11 .

Pracovní sešit: str. 18.

Písanka:  str. 29 (do diktátu slov napište mláďátka z vět nahoře - štěně, jehně, house, kotě, kůzle), str.30 .

Procvičování: str. 26,27 .

Čtení: Čítanka - str. 124 - 131.

Opičky: str. 62 - Narozeninová .

MA - pamětně odříkávat násobilku 2,3,4,5,6.

Pětiminutovky:  č. 37,38,39,40 .

Pracovní sešit 2: str. 27 - Dělení číslem 6 (Cvičení 7 má červený puntík, to znamená, že je náročnější. Můžete si ho nechat až po videohodině, ukážeme si spolu jak na to). Na videohodině si spolu uděláme Matýskovu matematiku - počítání krát více, krát méně, o více, o méně  a napíšeme si příklady do malého sešitu (kočičky) .

Početník: str. 15 .

Oranžová složka - str. 29 - vypočítej a vybarvi podle návodu .

PRV

Pracovní sešit: str. 64 - Opakování - Jaro  .

AJ - The Toys

Nalepte si slovíčka z nové lekce UNIT 5 - The body (12 slovíček). 

Pracovní sešit: str. 37 (proberu s dětmi na videohodině) .

S pozdravem

tř. uč.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny