Hlavička - foto

Informace 5.A

19.5.2020 Ivana Hladíková pin
Otevření školy - rozvrh

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků.
Třídy 5. A, B 8:05 – 12:15 hodin
2. stupeň přízemí třída č. 100
2. stupeň přízemí třída č. 98
2. stupeň přízemí třída č. 101 (učebna Chemie)

24.3.2020 Helena Obršlíková pin
Pro všechny z 5.A

Zdravím všechny holky a kluky z 5. A.

Už sa na vás těším ! Helena Obršlíková 

31.3.2020 Helena Obršlíková pin
Pro všechny z 5.A

Zdravím holky a kluky z 5.A.

Úkoly přeposlány. Všechny moc zdravím!

Už se na vás těším! Helena Obršlíková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny