Hlavička - foto

Informace 5.B

19.5.2020 Ivana Hladíková pin
Otevření školy - rozvrh

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Informujeme Vás touto cestou o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, ostatní viz. materiál MŠMT ze dne 30.4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020:
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. V pondělí 25. května 2020 pedagogové převezmou žáky u vchodu do budovy a odvedou je do tříd po jednotlivých skupinách. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žádáme Vás touto cestou o dodržování časů nástupu do školní budovy a dodržování pravidel – vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vyzvedávání a omlouvání žáků u jednotlivých třídních učitelek.
Pro přihlášené zájemce je zajištěno stravování ve školní jídelně.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost pro nahlášené žáky zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času v odděleních školní družiny.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Doba výuky je stanovena dle jednotlivých ročníků.
Třídy 5. A, B 8:05 – 12:15 hodin
2. stupeň přízemí třída č. 100
2. stupeň přízemí třída č. 98
2. stupeň přízemí třída č. 101 (učebna Chemie)

16.3.2020 Dagmar Klinerová pin
Informace pro rodiče, výuka "na dálku"

Vážení rodiče,

píšu několik užitečných informací ohledně "učení na dálku."

Vzájemná komunikace bude probíhat přes aplikaci Moodle.  (Domluvili jsme se také s p. uč. Novákovou a Urbánkovou).

Žádný strach, i já jsem se s Moodlem dnes poprvé seznamovala a je to velmi pěkné a přehledné.smiley

I vy to určitě hravě zvládnete!

A teď podrobná kuchařka:

1) Přejdete na webové stránky školy

2) Na úvodní straně jsou vpravo ikonky (špendlík...atd.)  poslední ikonka M - objeví se záložka Moodle

3) Uživatelské jméno: student1, heslo: žáci obdrželi

4) ikonka První stupeň, Český jazyk, Český jazyk 5

Děti budou mít úkoly zadávané týdně, budeme zatím převážně opakovat. 

Jelikož většina dětí má učebnice do matematiky, českého jazyka i ostatních předmětů ve škole, budeme využívat pracovních listů, internetu (pošlu vám přes Moodle tipy na užitečné stránky na opakování a procvičování učiva), lze také dopoledne sledovat Učítelku na programu Čt 2...vždy od 9.00 hodin.  Já vám bohužel učebnice nemohu dát ani před školou... (nařízení vlády...crying)

Některé úkoly budou děti vypracovávat na papír, prosím o zakládání do nějaké jednotné složky. (založit dětem složku do českého jazyka, matematiky...)

Dnes večer pošlu dětem procvičování na tento týden do pátku. (Přes aplikaci Moodle). Prosím mějte se mnou trpělivost, budu se to učit zadávat...

Pokud by se se mnou chtěl někdo spojit přes videohovor (děti už to dnes vyzkoušely), tak budu k dispozici vždy ve středu od 18.00 do 19. hodin.  Kdybyste měli nějaké dotazy, ráda vám je zodpovím.smiley

Prosím průběžně sledujte Edookit, Moodle a Facebookové stránky školy...

Moc děkuji za vaši spolupráci a přeji hodně zdraví vám, vašim dětem i vašim nejbližším osobám.

Pozdravuji všechny děti a těším se "snad brzy" naviděnou. smiley

Dáša Klinerová

 

 

 

 

 

 

 

6.11.2019 Dagmar Klinerová pin
Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

ve středu dne 13.11. 2019 od 15.15 hodin se budou konat třídní schůzky.

S pozdravem Klinerová Dagmar

 

 

 

 

20.11.2019 Dagmar Klinerová pin
Sušené ovoce

Vážení rodiče,

prosím o usušení 10 kousků ovoce (kolečka jablek, pomeranče, případně hvězdičky z pomerančové kůry, zvonečky z kůry apod..) a malý sáček burských ořísků. Přinést do školy do 4. prosince. Děkuji. S pozdravem Klinerová

 

 

25.11.2019 Dagmar Klinerová pin
Beseda s ilustrátorem A. Dudkem a divadlo Líný Kuba Jupiter Club Velké Meziříčí

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 28. 11.ve třetí vyučovací hodině budou mít děti besedu s ilustrátorem A. Dudkem (40 Kč na žáka bude uhrazeno z tř. fondu).

V pátek 29. 11. půjdeme s dětmi na divadelní představení Líný Kuba do Jupiter Clubu.

S dětmi se sejdeme ve škole, odcházíme pěšky v 8.00 hod. od školy, návrat cca 10. 45.  Děti se budou učit jen 4. a 5. vyučovací hodinu.

Prosím o zaplacení 50 Kč nejpozději do čtvrtka 28.11.

Moc děkuji   

S pozdravem Klinerová

27.11.2019 Dagmar Klinerová pin
Zrušení divadla Líný Kuba

Vážení rodiče,

v pátek do divadla páťáci nepůjdou.

Moc se omlouvám za mylnou informaci.

Vybrané peníze nechám dětem na úhradu dopravného na představení Lotrando a Zubejda.

Děti, které ještě peníze nedonesly, ať je ještě přinesou. 

Děkuji za pochopení

Klinerová

 

4.12.2019 Dagmar Klinerová pin
Divadlo Lotrando a Zubejda Brno

Vážení rodiče,

v pátek 6.12. 2019 jedeme s dětmi do divadla Bolka Polívky do Brna na představení Lotrando a Zubejda.

Odjezd od školy v 8.15 hodin a příjezd cca ve 13.00 hodin. Oběd v jídelně stihneme.

Prosím, pěkně své děti oblékněte. Děkuji s pozdravem Klinerová

4.12.2019 Dagmar Klinerová pin
Školní atlas světa a Česká republika

Vážení rodiče,

na základě dotazu z třídní schůzky upřesňuji nákup školního atlasu pro děti do 5. a 6. ročníku.

Tak tedy:

Školní atlas světa (modrý)                                Česko - Školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (modrý)

5. vydání, KARTOGRAFIE PRAHA               KARTOGRAFIE PRAHA

Děkuji s pozdravem Klinerová

4.12.2019 Dagmar Klinerová pin
Akce v prosinci

Vážení rodiče,

píšu ještě několik informací ohledně akcí v prosinci:

6. 12. - divadlo Lotrando a Zubejda (informace mají děti v žákovském průkazu)

11. 12. - zpívání v kostele sv. Mikuláše, začátek v 17.00 hodin, jen vybrané děti

13. 12. - vánoční jarmark ve škole, od 14.00 do 17.00 hodin

19. 12. - třídní besídka, předávání dárečků

20. 12. - kino Čertí brko

S pozdravem Klinerová

4.12.2019 Dagmar Klinerová pin
Pomůcky do výtvarné výchovy

Vážení rodiče,

na středu 11. 12. si děti do školy přinesou 10 ks smrkových větviček.

Děkuji zdravím Klinerová

8.1.2020 Dagmar Klinerová pin
Akce leden

Vážení rodiče,

píšu informace ohledně akcí v lednu.

16. 1. - návštěva knihovny ve Velkém Meziříčí, téma besedy je KOMIKS

          - poplatek na žáka 30 Kč bude uhrazen z třídního fondu

27.1. - Parkour "Život v pohybu", ukázky akrobacie v tělocvičně školy 

S pozdravem Klinerová

 

1.4.2020 Marie Svobodová pin
V. B – anglický jazyk

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás požádala o spolupráci. Vzhledem k tomu, že školy budou ještě delší dobu uzavřené, ráda bych s Vámi a Vašimi dětmi komunikovala alespoň prostřednictvím elektronické komunikace (konzultace, výuka) v aplikaci ZOOM.

Chci upozornit, že Vaše účast a zapojení Vašich dětí nejsou povinné. Rozhodněte se sami, zda se nabízeného způsobu komunikace budete chtít zúčastnit.

Milí žáci,

školy budou pravděpodobně uzavřené ještě řadu týdnů. Ráda bych Vás viděla a slyšela a také bychom se mohli společně trochu učit angličtinu - alespoň prostřednictvím elektronické komunikace v aplikaci ZOOM.

Audiovizuální komunikace je možná přes počítačový program (či mobilní aplikaci) Zoom (https://zoom.us).

 Bližší informace k přihlášení do aplikace ZOOM naleznete v Edookitu.

V pátek 3. 4. bychom začali s výukou anglického jazyka.

Aby byla výuka efektivnější (vaše třída má 24 žáků), učili bychom se po skupinkách, do kterých jste už byli rozděleni Vaší třídní učitelkou Mgr. Klinerovou.

 Dodržujte prosím uvedený časový rozpis, připojujte se vždy 5 minut před stanoveným začátkem výuky, děkuji.

 Rozvrh video výuky anglického jazyka V. B

3. 4. (pátek) a následující pátky – anglický jazyk

 

1. skupina: 9:00 – 9:40 hod.

2. skupina: 10:00 – 10:40 hod.

3. skupina: 11:00 – 11:40 hod.

Konzultace s rodiči:

každou středu: 17:00 – 18:00 hod.

1. konzultace: 8. 4. (středa), 17:00 – 18:00 hod.

Jestliže se uvedený páteční harmonogram osvědčí, budeme v něm pokračovat i v dalších týdnech. Na případné změny Vás včas upozorním. 

Vždy v pondělí budu nadále posílat týdenní rozpis učiva (EDOOKIT, MOODLE), část učiva procvičíme společně (video výuka), část učiva určitě zvládnete samostatně.

Na video výuku si vždy připravte: učebnici, pracovní sešit – pokud je máte doma, sešit, případně další materiály (dle domluvy), psací potřeby.

Milí žáci, vážení rodiče,

věřím, že společně vše zvládneme.

Těším se na Vás.

S pozdravem

Mgr. Marie Svobodová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny