Hlavička - foto

Informace 8. A


9.11.2020 Ivana Hladíková pin
Třídní schůzky - zápisový list

Třídní schůzky formou on-line konzultace proběhnou ve čtvrtek 19. listopadu od 14 do 17 hodin přes aplikaci Microsoft Teams (účet žáka - žákyně). Doporučujeme zapište se do dokumentu k jednotlivým učitelům, se kterými chcete konzultovat prospěch žáka - žákyně: 

ZÁPISOVÝ LIST UZAVŘEN 19.11. 17:00 h

11.1.2021 Ivana Hladíková pin
Rozvrh DV

Upravený rozvrh distanční výuky: 

13.10.2020 Ivana Hladíková pin
DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 20

Distanční výuka od 14. října 2020 probíhá podle rozvrhu třídy - videokonference Čj MA, AJ, NJ - ostatní předměty budou zadány korespondenčně s video konzultacemi - více informací na IS EDOOKITU

17.9.2020 Ivana Hladíková pin
Informace z 8.A

Nejbližší akce školy Dravci - 60 Kč...21. září

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny