Hlavička - foto

Poděkování sponzorům

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPONZORŮM 2018/2019

 

 

 

Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit, zvelebit či zmodernizovat, ale ne vždy to jde provést jen z prostředků školy. Touto cestou chceme poděkovat všem našim dárcům a sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám pro děti vytvořit krásné prostředí.  Velké díky patří především nadačnímu fondu Avast, který se rozhodl podpořit náš projekt Zážitková učebna pro děti. Velmi si této pomoci ceníme a děkujeme za všechny naše žáky, kterým bude tak umožněna kvalitní a plnohodnotná výuka v méně tradičním prostředí. Nemalou měrou se na celém projektu podílel tatínek našeho žáka a i jemu velice děkujeme za jeho úsilí a práci ve výše uvedeném záměru.

V minulém školním roce 2019/2020 dvěma dětem naší školy platí obědy ve školní jídelně soukromí anonymní dárci. Naše organizace má dva sponzory – oba jsou podnikatelé z Velkého Meziříčí, kteří hradí obědy dvěma žákům na 2. stupni. I těmto dárcům patří naše díky.

I v letošním školním roce 2020/2021 má škola tu možnost, že může některým dětem, poskytnout zdarma obědy ve školní jídelně. Jedná se o to, že školu postupně oslovilo několik osob s nabídkou platit obědy těm dětem, jejichž rodiče jsou v nepříznivé finanční nebo životní situaci. Platba obědů je pro tyto rodiče velkou finanční pomocí. Letos naši sponzoři platí obědy čtyřem dětem.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Děkujeme!  Mgr. Eva Bednářová

 

Záběry ze školení učitelů na distanční výuku TEAMS 24. června 2020

 

 

 

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Náš tým


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny