Hlavička - foto

Evropské fondy

Evropské fondy

 

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ Oslavická, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013880

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.647.886,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora ZŠ

- CLIL ve výuce v ZŠ

- Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

- Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Projektový den mimo školu (ZŠ)

- Školní asistent - personální podpora ŠD

- Klub pro účastníky ŠD - badatelský klub

Podpora společného vzdělávání ZŠ Oslavická II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020100

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 806.194,- Kč hradíme tyto aktivity:

 - Klub pro žáky ZŠ

 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 - Projektový den ve výuce

 - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 hodin/64 týdnů

 

 

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny