Hlavička - foto

Adaptační kurz pro 6. ročníky

 

 

 

Začátkem měsíce října se žáci tříd 6.A, 6.B a 6.C ze ZŠ Oslavická zúčastnili spolu se svými třídními učitelkami adaptačního kurzu v RS Nesměř. Pracovníci střediska volného času DÓZA pro ně připravili program, jehož cílem bylo nejen seznámení s kolektivem žáků a novým třídním učitelem, ale vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a podpořit zdravé fungování skupiny. Formou tematických interaktivních her (sebepoznávací, seznamovací) se žáci učili spolupracovat, naslouchat si, lépe rozumět jeden druhému. Třídnímu učiteli bylo umožněno poznat své žáky a jejich postavení v novém kolektivu jinak než ve školní třídě.

Jelikož jsme se vydali do RS Nesměř pěšky za krásného slunečného podzimního počasí, užili jsme si i turistiku. Završením celé akce byl výborný oběd. Věříme, že tyto společné strávené chvíle děti spojí a že si jednou vzpomenou na svůj „adapťák“ v šesté třídě.

 

 

 

Mgr. Petra Stočková, Mgr. Petra Brabcová, Mgr. Lenka Nováková


Zobrazení: Alba | Podle data

Adaptační kurz 2023


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny