Hlavička - foto

Evropské strukturální a investiční fondy

Evropské strukturální a investiční fondy

Podpora společného vzdělávání ZŠ Oslavická, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013880

 

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Fond Vysočiny